Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010 2012-2013-2019 Redistributable Package Build 07.04.2021

Microsoft Visual C ++

MS Visual C ++ 2005-2008-2010 2012-2013-2019 Redistribbled paket graditi 07.04.2021
..[ BESPLATNO PREUZIMANJE ]..

Microsoft Visual C ++ 2005-2008-2010 2012-2013-2019 Paket preraspodjeljivanja- Runtime Runtime komponente potrebne za pokretanje aplikacija razvijenih uz Visual C ++ na računalu koje nema vizualne C ++ instalirane.

Može se ukloniti iz "Dodaj ili ukloniti programe". Prije instalacije, montaža, prvo uklonite sve instalirane na vašem sustavu, Microsoft Visual C + +, nakon instalacije sklopa. U ovom montažom, sve službene 64-bitne verzije Microsoft Visual C + + 2005-2008-2010-2012-2013-2019.

Skupština uključuje sljedeće
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X86 8.0.50727.42 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X86 8.0.50727.4053 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X86 8.0.51011 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X86 8.0.56336 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X86 8.0.57103 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X86 8.0.58299 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X86 8.0.59193 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X86 8.0.61001
Microsoft Visual C ++ 2008 Redistribubled - X86 9.0.21022 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 Redistribubled - X86 9.0.21022.0 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 Preraspodjela - X86 9.0.21022.218 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X86 9.0.30411 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X86 9.0.30729 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X86 9.0.30729.0 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - x86 9.0.30729.17 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 Redistribubled - X86 9.0.30729.4048 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 Redistribubled - X86 9.0.30729.4148.0 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 Preraspodjela - X86 9.0.30729.4148 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 Preraspodjela - X86 9.0.30729.5570 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 Preraspodjela - X86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C ++ 2010 preraspodjela - X86 10.0.30319 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2010 Redistribribbled - X86 10.0.40219
Microsoft Visual C ++ 2012 preraspodjela - X86 11.0727 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2012 preraspodjela - X86 10.51106 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2012 preraspodjela - X86 11.0610 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2012 preraspodjela - X86 11.0.61030
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X86 12.0.21005 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X86 12.0.30501 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X86 12.0.40649 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X86 12.0.40660 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X86 12.0.40664
Microsoft Visual C ++ 2019 preraspodjela - X86 14.29.30031
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X64 8.0.50727.42 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X64 8.0.50727.4053 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 Preraspodjela - X64 8.0.51011 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X64 8.0.56336 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X64 8.0.57102 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X64 8.0.58298 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X64 8.0.59192 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2005 preraspodjela - X64 8.0.61000
Microsoft Visual C ++ 2008 Redistribubled - X64 9.0.21022 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.21022.0 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.21022.218 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.30411 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.30729 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.30729,0 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.30729.17
Microsoft Visual C ++ 2008 Redistribubled - X64 9.0.30729.4048 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.30729.4148.0 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.30729.4148 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.30729.5570 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2008 preraspodjela - X64 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C ++ 2010 Redistribribleble - X64 10.0.30319 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2010 preraspodjela - X64 10.0.40219
Microsoft Visual C ++ 2012 preraspodjela - X64 11.0.50727 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2012 preraspodjela - X64 11.0.51106 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2012 preraspodjela - X64 11.0610 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2012 preraspodjela - X64 11.0.61030
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X64 12.0.21005 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X64 12.0.30501 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X64 12.0.40660 FALSE
Microsoft Visual C ++ 2013 preraspodjela - X64 12.0.40664
Microsoft Visual C ++ 2019 preraspodjela - X64 14.29.30031

Što ima novog
* Ažurirano Microsoft Visual C ++ 2019 preraspodjela 14.29.30031

Naslov Release: Microsoft.visual.c ++. 2005./2008.2010.2012.2013.2019.rp.Build.07.04.2021
Developer:Početna stranica
Licenca: Shareware
OS: Windows
Preuzimanje datoteka: Xdnhv
Microsoft Visual C ++ 2005-2019 RP Build 07.04.2021 X32 (24 MB)
Microsoft Visual C ++ 2005-2019 RP Build 07.04.2021 X64 (42 MB)

________

Ako ste pronašli bilo koji slomljeni ili ne radite vezu za preuzimanje, [Kontaktirajte nas ]
..Hvala vam!